Kelurahan Kartini Gelar Festival Olahraga Rakyat Senam Kreasi Jali-Jali di GKJ